Agnieszka Skóra | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Agnieszka Skóra

Uchwałą Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 23 października 2000 roku

Agnieszka Skóra

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Reformatio in peius w postępowaniu administracyjnym”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk prawnych

w zakresie Prawa

Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. Eugeniusz Bojanowski, prof.UG

Recenzenci: prof.dr hab. Jan Zimmermann, prof.nadzw. dr hab. Wojciech Chróścielewski

Gdańsk, 17 października 2019 r.