Wojciech Szczurek | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Wojciech Szczurek

Uchwałą Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 18 czerwca 2001 roku

Wojciech Szczurek

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Działalność gospodarcza gmin w portach morskich (studium prawne)”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk prawnych

w zakresie Prawa

Promotor w przewodzie doktorskim: prof.dr hab. Zdzisław Brodecki

Recenzenci: prof.dr hab.Jerzy Młynarczyk, prof.zw.dr hab. Jan Boć

Gdańsk, 21 października 2019 r.