Jarosław Paweł Świeczkowski | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jarosław Paweł Świeczkowski

Uchwałą Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 22 kwietnia 2002 roku

Jarosław Paweł Świeczkowski

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Instytucja zarządu w polskiej procedurze cywilnej”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk prawnych

w zakresie Prawa

Promotor w przewodzie doktorskim: prof.dr hab. Sławomir Dalka

Recenzenci: prof.zw.dr hab. Mieczysław Sawczuk, prof.dr hab. Janusz Jankowski

Gdańsk, 13 października 2019 r.