fbpx Elżbieta Grażyna Zamiar | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Elżbieta Grażyna Zamiar

Elżbieta Grażyna Zamiar

Uchwałą Rady Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 18 maja 2017 roku

Magister inżynier informatyki

Elżbieta Grażyna Zamiar

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Koncepcja benchmarkingu systemów informatycznych w administracji samorządowej”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk ekonomicznych

w zakresie Nauk o zarządzaniu

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Bernard Franciszek Kubiak

Recenzenci: prof. dr hab. inż. Celina Maria Olszak, dr hab. Jerzy Auksztol, prof. UG

Dyplom nr 4161.


Gdańsk, 25 maja 2017 r.

Data publikacji: czwartek, 8 czerwca 2017 roku, 11:17
Ostatnia modyfikacja: czwartek, 8 czerwca 2017 roku, 11:51
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Regina Zaremba
Treść wprowadzona przez: Regina Zaremba