fbpx Ewa Barbara Hącia | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Ewa Barbara Hącia

Ewa Barbara Hącia

Uchwałą Rady Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 18 maja 2017 roku

Magister inżynier transportu

Ewa Barbara Hącia

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Turystyka jako determinanta rozwoju regionów nadmorskich w Polsce ”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk ekonomicznych

w zakresie Ekonomii

Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. Jacek Adam Zaucha, prof. UG

Recenzenci: prof. dr hab. Jacek Szlachta, dr hab. Hanna Danuta Klimek, prof. UG

Dyplom nr 4162.


Gdańsk, 25 maja 2017 r.

Data publikacji: czwartek, 8 czerwca 2017 roku, 11:38
Ostatnia modyfikacja: czwartek, 8 czerwca 2017 roku, 14:05
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Regina Zaremba
Treść wprowadzona przez: Regina Zaremba