fbpx Yavor Branimirov Kolarov | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Yavor Branimirov Kolarov

Yavor Branimirov Kolarov

Uchwałą Rady Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 18 maja 2017 roku

Yavor Branimirov Kolarov

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Economic Aspects of Energy Policies Supporting Sustainable Development

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk ekonomicznych

w zakresie Ekonomii

Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. Jacek Adam Zaucha, prof. UG

Recenzenci: prof. dr hab. Tadeusz Markowski, dr hab. Przemysław Lech Kulawczuk, prof. UG

Dyplom nr 4167.


Gdańsk, 30 maja 2017 r.

Data publikacji: czwartek, 8 czerwca 2017 roku, 13:36
Ostatnia modyfikacja: czwartek, 8 czerwca 2017 roku, 13:47
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Regina Zaremba
Treść wprowadzona przez: Regina Zaremba