Anna Wolska-Bagińska | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Anna Wolska-Bagińska

Uchwałą Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 20 listopada 2017 roku

Anna Wolska-Bagińska

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Ochrona danych osobowych w polskim procesie karnym”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk prawnych

w zakresie Prawa

Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. Sławomir Steinborn, prof.UG

Recenzenci: dr hab. Arkadiusz Lach, prof.UMK, dr hab. Małgorzata Marzena Wąsek-Wiaderek, prof.KUL

Dyplom nr 4217.


Gdańsk, 28 listopada 2017 r.

Streszczenie

ZałącznikWielkość
PDF icon streszczenie_rozprawy_doktorskiej_pdf.pdf326.57 KB