fbpx Adam Gorlikowski | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Adam Gorlikowski

Adam Gorlikowski

Uchwałą Rady Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 14 września 2017 roku

mgr filologii germańskiej

Adam Gorlikowski

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Motywy przewodnie poetyki R.M. Rilkego jako problem interpretacji i przekładu. Na materiale polskich tłumaczeń Elegii Duinejskich

„Individualästhetische Leitmotive R.M. Rilkes als Deutungs- und Übersetzungsproblem. Am Beispiel der Duineser Elegien in polnischen Übersetzungen”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Językoznawstwa, specjalność: translatoryka

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Andrzej Kątny

Promotor pomocniczy: dr Katarzyna Lukas
Recenzenci: dr hab. Paweł Bąk, prof. URz, dr hab. Marek Cieszkowski, prof. UKW

Dyplom nr 4195.


Gdańsk, 02 października 2017 r.

Streszczenie

ZałącznikWielkość
PDF icon streszczenie195.28 KB

Recenzje

ZałącznikWielkość
PDF icon rec.prof.Bąka3.69 MB
PDF icon rec.prof.Cieszkowskiego1.99 MB
Data publikacji: wtorek, 27 czerwca 2017 roku, 13:33
Ostatnia modyfikacja: piątek, 6 października 2017 roku, 10:08
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Regina Zaremba
Treść wprowadzona przez: Joanna Oleszek