fbpx Agata Zuzanna Hejmowska | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Agata Zuzanna Hejmowska | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Agata Zuzanna Hejmowska

Uchwałą Rady Instytutu Psychologii Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 22 czerwca 2017 roku

magister Psychologii

Agata Zuzanna Hejmowska

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Rola jakości związku intymnego dla funkcjonowania psychologicznego młodych dorosłych z atopowym zapaleniem skóry”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk społecznych

w zakresie Psychologii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Mariola Bidzan

Recenzenci: prof. dr hab. Katarzyna Schier, dr hab. Małgorzata Anna Basińska, prof. UKW

Dyplom nr 4174.


Gdańsk, 28 czerwca 2017 r.