fbpx Patryk Edgar Sitkiewicz | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Patryk Edgar Sitkiewicz

Patryk Edgar Sitkiewicz

Uchwałą Rady Wydziału Oceanografii i Geografii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 30 czerwca 2017 roku

Patryk Edgar Sitkiewicz

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Budowa i stan dna przybrzeża jako wskaźnik stanu i zagrożeń abrazją brzegu, na przykładzie rejonu Kołobrzegu”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk o Ziemi

w zakresie Geografii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Stanisław Jan Fedorowicz

Promotor pomocniczy: dr Radosław Wróblewski
Recenzenci: prof. dr hab. Wacław Florek, prof. dr hab. Zdzisław Jary

Dyplom nr 4178.


Gdańsk, 04 lipca 2017 r.

Data publikacji: czwartek, 13 lipca 2017 roku, 9:18
Ostatnia modyfikacja: czwartek, 13 lipca 2017 roku, 9:19
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Regina Zaremba
Treść wprowadzona przez: Regina Zaremba