Danuta Łapacz | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Danuta Łapacz

Uchwałą Rady Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 14 września 2017 roku

magisteri Zarządzania i marketingu

Danuta Łapacz

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Ekonomiczne skutki barier prawnych w działalności małych i średnich przedsiębiorstw na rynku zamówień publicznych w Polsce na przykładzie branży budowlanej”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk ekonomicznych

w zakresie Ekonomii

Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. Dorota Simpson, prof. UG

Promotor pomocniczy: dr Elżbieta Adamowicz
Recenzenci: prof. dr hab. Danuta Halina Rucińska, dr hab. Andrzej Paweł Borowicz, prof. UŁ

Dyplom nr 4191.


Gdańsk, 18 września 2017 r.