fbpx Małgorzata Zdzisława Wiśniewska | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Małgorzata Zdzisława Wiśniewska | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Małgorzata Zdzisława Wiśniewska

Na wniosek Rady Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego

doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu

Małgorzata Zdzisława Wiśniewska

uzyskała w dniu 15 września 2017 roku tytuł naukowy

profesora nauk ekonomicznych


Gdańsk, 23 września 2017 r.