fbpx Anna Jadwiga Łozowska-Patynowska | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Anna Jadwiga Łozowska-Patynowska | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Anna Jadwiga Łozowska-Patynowska

Uchwałą Rady Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 09 listopada 2017 roku

mgr filologii polskiej

Anna Jadwiga Łozowska-Patynowska

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Barok w poezji Jerzego Lieberta i Wojciecha Bąka”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Literaturoznawstwa, specjalność: literaturoznawstwo

Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. Tadeusz Krzysztof Sucharski, prof. AP

Recenzenci: dr hab. Marcin Całbecki, prof. UG, prof. dr hab. Marian Zbigniew Kisiel

Dyplom nr 4211.


Gdańsk, 10 listopada 2017 r.

Streszczenie

ZałącznikWielkość
PDF icon streszczenie1.7 MB

Recenzje

ZałącznikWielkość
PDF icon rec. prof. Całbeckiego3.53 MB
PDF icon rec. prof. Kisiela3.41 MB