Anna J. Podhajska | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Anna J. Podhajska

Na wniosek Rady Wydziału Biologii, Geografii i Oceanologii Uniwersytetu Gdańskiego

Anna J. Podhajska

uzyskała w dniu 16 grudnia 1996 roku tytuł naukowy

profesora zwyczajnego nauk biologicznych