Krzysztof Liberek | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Krzysztof Liberek

Na wniosek Rady Wydziału Biologii, Geografii i Oceanologii Uniwersytetu Gdańskiego

Krzysztof Liberek

uzyskał w dniu 18 listopada 2002 roku tytuł naukowy

profesora zwyczajnego nauk biologicznych