Jarosław Marszałek | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jarosław Marszałek

Na wniosek Rady Wydziału Biologii, Geografii i Oceanologii Uniwersytetu Gdańskiego

Jarosław Marszałek

uzyskał w dniu 16 marca 2004 roku tytuł naukowy

profesora zwyczajnego nauk biologicznych