fbpx Igor Konieczny | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Igor Konieczny | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Igor Konieczny

Na wniosek Rady Wydziału Biologii, Geografii i Oceanologii Uniwersytetu Gdańskiego

Igor Konieczny

uzyskał w dniu 22 czerwca 2004 roku tytuł naukowy

profesora nauk biologicznych