fbpx Antoni Banaś | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Antoni Banaś | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Antoni Banaś

Na wniosek Rady Wydziału Biologii, Geografii i Oceanologii Uniwersytetu Gdańskiego

Antoni Banaś

uzyskał w dniu 03 kwietnia 2009 roku tytuł naukowy

profesora zwyczajnego nauk biologicznych