fbpx Katarzyna Laskowska | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Katarzyna Laskowska | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Katarzyna Laskowska

Uchwałą Rady Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 11 stycznia 2018 roku

magister filologii polskiej

Katarzyna Laskowska

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

Ta kobieta ma na imię Gdańsk (?) Przestrzeń w utworach wybranych poetek (trój)miejskich

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Literaturoznawstwa, specjalność: literatura polska

Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. Feliks Tomaszewski, prof. UG

Recenzenci: prof. dr hab. Grażyna Irena Borkowska, prof. dr hab. Małgorzata Książek-Czermińska

Dyplom nr 4244.


Gdańsk, 29 stycznia 2018 r.

Streszczenie

ZałącznikWielkość
PDF icon streszczenie327.59 KB

Recenzje

ZałącznikWielkość
PDF icon rec. prof. Borkowskiej2.99 MB
PDF icon rec. prof. Czermińskiej3.64 MB