fbpx Marcin Trendowicz | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Marcin Trendowicz

Marcin Trendowicz

Uchwałą Rady Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 08 marca 2018 roku

magister filologii rosyjskiej

Marcin Trendowicz

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Fenomen Stirlitza. Obraz radzieckiego agenta wywiadu w języku rosyjskim i kulturze współczesnej Rosji”

„Феномен Штирлица. Образ советского разведчика в русском языке и культуре современной России”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Językoznawstwa

Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. Zoja Nowożenowa, prof. UG

Recenzenci: prof. dr hab. Ewa Barbara Komorowska , dr hab. Maria Mocarz-Kleindienst, prof. KUL

Dyplom nr 4260.


Gdańsk, 14 marca 2018 r.

Abstract

ZałącznikWielkość
PDF icon РЕЗЮМЕ64.22 KB

Streszczenie

ZałącznikWielkość
PDF icon streszczenie49.64 KB

Recenzje

ZałącznikWielkość
PDF icon rec. prof. Mocarz-Kleindienst2.08 MB
PDF icon rec. prof. Komorowskiej1.62 MB
Data publikacji: piątek, 20 października 2017 roku, 11:15
Ostatnia modyfikacja: wtorek, 20 marca 2018 roku, 12:30
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Regina Zaremba
Treść wprowadzona przez: Joanna Oleszek