fbpx Kamila Marta Talaśka | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Kamila Marta Talaśka

Kamila Marta Talaśka

Uchwałą Rady Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 08 marca 2018 roku

mgr filologii polskiej

Kamila Marta Talaśka

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Psycholingwistyczne aspekty komunikacji lekarz-pacjent”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Językoznawstwa

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Edward Łuczyński

Recenzenci: dr hab. Ewa Czaplewska, prof UG, dr hab. Mirosław Michalik, prof. UP w Krakowie

Dyplom nr 4259.


Gdańsk, 14 marca 2018 r.

Abstract

ZałącznikWielkość
PDF icon abstract154.6 KB

Streszczenie

ZałącznikWielkość
PDF icon streszczenie164.86 KB

Recenzje

ZałącznikWielkość
PDF icon rec. prof. Czaplewskiej2.33 MB
PDF icon rec. prof. Michalika2.05 MB
Data publikacji: wtorek, 7 listopada 2017 roku, 12:33
Ostatnia modyfikacja: wtorek, 20 marca 2018 roku, 12:16
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Regina Zaremba
Treść wprowadzona przez: Joanna Oleszek