fbpx Marlena Barbara Kardasz | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Marlena Barbara Kardasz

Marlena Barbara Kardasz

Uchwałą Rady Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 12 kwietnia 2018 roku

magister filologii angielskiej

Marlena Barbara Kardasz

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

Rola metafor w wyrażaniu emocji na internetowych forach dla dorosłych dzieci alkoholików

„The Role of Metaphors in Expressing Emotions on Internet Forums for Adult Children of Alcoholics”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Językoznawstwa, specjalność: językoznawstwo kognitywne

Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. Danuta Stanulewicz-Skrzypiec, prof. UG

Recenzenci: dr hab. Tadeusz Stanisław Danilewicz, prof. WSB, dr hab. Kamila Turewicz, prof. AEH w Łodzi

Dyplom nr 4277.


Gdańsk, 20 kwietnia 2018 r.

Abstract

ZałącznikWielkość
PDF icon abstract49.49 KB

Streszczenie

ZałącznikWielkość
PDF icon streszczenie88.77 KB

Recenzje

ZałącznikWielkość
PDF icon rec. prof. Danilewicza1.2 MB
PDF icon rec. prof. Turewicz1.7 MB
Data publikacji: wtorek, 14 listopada 2017 roku, 8:12
Ostatnia modyfikacja: piątek, 27 kwietnia 2018 roku, 14:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Regina Zaremba
Treść wprowadzona przez: Joanna Oleszek