Magdalena Małachowicz | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Magdalena Małachowicz

Uchwałą Rady Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 14 czerwca 2019 roku

magister Biologii

Magdalena Małachowicz

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Transkryptomika porównawcza wybranych gatunków zwierząt morskich”

„Comparative transcriptomic in selected species of marine animals”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk ścisłych i przyrodniczych

w zakresie nauk biologicznych

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Roman Wenne

Recenzenci: prof. dr hab. Izabela Alina Makałowska, prof. dr hab. inż. Paweł Michał Brzuzan

Dyplom nr 4449.


Gdańsk, 17 czerwca 2019 r.

Abstract

ZałącznikWielkość
PDF icon Abstract1.17 MB

Streszczenie

ZałącznikWielkość
PDF icon Streszczenie1.26 MB