fbpx Piotr Sliż | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Piotr Sliż

Piotr Sliż

Uchwałą Rady Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 23 listopada 2017 roku

Piotr Sliż

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Koncepcja wielopłaszczyznowego modelu dojrzałości procesowej organizacji na przykładzie obsługi posprzedażnej w sektorze motoryzacyjnym”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk ekonomicznych

w zakresie Nauk o zarządzaniu

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Piotr Grajewski

Recenzenci: prof. dr hab. inż. Marian Hopej, dr hab. Małgorzata Tyrańska, prof. UEK

Dyplom nr 4219.


Gdańsk, 29 listopada 2017 r.

Data publikacji: poniedziałek, 11 grudnia 2017 roku, 14:12
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 11 grudnia 2017 roku, 14:13
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Regina Zaremba
Treść wprowadzona przez: Regina Zaremba