fbpx Agnieszka Paulina Watoła-Bamber | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Agnieszka Paulina Watoła-Bamber

Agnieszka Paulina Watoła-Bamber

Uchwałą Rady Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 23 listopada 2017 roku

Agnieszka Paulina Watoła-Bamber

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Lean management w restrukturyzacji przedsiębiorstw  przemysłu chemicznego”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk ekonomicznych

w zakresie Nauk o zarządzaniu

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Małgorzata Zdzisława Wiśniewska

Recenzenci: dr hab. inż. Radosław Wolniak, prof. PŚ, dr hab. inż. Piotr Grudowski, prof. PG

Dyplom nr 4220.


Gdańsk, 29 listopada 2017 r.

Data publikacji: poniedziałek, 11 grudnia 2017 roku, 14:23
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 11 grudnia 2017 roku, 14:24
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Regina Zaremba
Treść wprowadzona przez: Regina Zaremba