Michał Gałędek | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Michał Gałędek

Uchwałą Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego...
z dnia 11 czerwca 2018 roku

dr nauk prawnych w zakresie prawa

Michał Gałędek

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

„Koncepcje i projekty nowego ustroju administracji dla Królestwa Polskiego. Studia z dziejów myśli administracyjnej.”

uzyskał stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk prawnych

w zakresie Prawa

Recenzenci w przewodzie habilitacyjnym: prof. dr hab. Marian Ksawery Kallas, prof. dr hab. Jerzy Malec, dr hab. Lech Mażewski

Przewodniczący komisji habilitacyjnej: Prof. zw. dr hab. Krystyna Chojnicka

Dyplom nr 884.


Gdańsk, 18 czerwca 2018 r.

Wniosek

ZałącznikWielkość
PDF icon Wniosek51.31 KB

Autoreferat

ZałącznikWielkość
PDF icon Autoreferat1.84 MB

Komisja habilitacyjna

ZałącznikWielkość
PDF icon Skład Komisji940.86 KB

Harmonogram

ZałącznikWielkość
PDF icon Harmonogram112.67 KB

Uchwała

ZałącznikWielkość
PDF icon Uchwała RW z uzasadnieniem789.97 KB