fbpx Piotr Jakub Brzeziński | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Piotr Jakub Brzeziński

Piotr Jakub Brzeziński

Uchwałą Rady Wydziału Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 08 grudnia 2017 roku

magister Historii

Piotr Jakub Brzeziński

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Komitet wojewódzki PZPR w Gdańsku w latach 1975-1990.Struktura, ludzie, funkcjnowanie”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Historii, specjalność: historia najnowsza

Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. Grzegorz Berendt, prof. UG

Recenzenci: prof. dr hab. Antoni Kazimierz Dudek, dr hab. Mirosław Piotr Szumiło

Dyplom nr 4228.


Gdańsk, 15 grudnia 2017 r.

Data publikacji: poniedziałek, 18 grudnia 2017 roku, 12:53
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 18 grudnia 2017 roku, 12:57
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Regina Zaremba
Treść wprowadzona przez: Regina Zaremba