fbpx Jan Wojciech Daniluk | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Jan Wojciech Daniluk

Jan Wojciech Daniluk

Uchwałą Rady Wydziału Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 08 grudnia 2017 roku

magister Historii

Jan Wojciech Daniluk

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„"Miasto skoszarowane". Garnizon Gdańsk w latach 1939-1945.”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Historii, specjalność: historia Polski i powszechna XX wieku

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Marek Andrzejewski

Recenzenci: prof. dr hab. Waldemar Stanisław Rezmer, prof. dr hab. Bolesław Kazimierz Hajduk

Dyplom nr 4229.


Gdańsk, 15 grudnia 2017 r.

Data publikacji: poniedziałek, 18 grudnia 2017 roku, 13:03
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 18 grudnia 2017 roku, 13:04
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Regina Zaremba
Treść wprowadzona przez: Regina Zaremba