fbpx Svetlana Pavlenko | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Svetlana Pavlenko

Svetlana Pavlenko

Uchwałą Rady Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 01 lutego 2018 roku

mgr filologii

Svetlana Pavlenko

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Rosja Adama Mickiewicza oraz jego polskich i rosyjskich przyjaciół”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Literaturoznawstwa, specjalność: literatura polska

Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. Kwiryna Ziemba, prof. UG

Recenzenci: prof. dr hab. Józef Bachórz, prof. dr hab. Krzysztof Trybuś

Dyplom nr 4250.


Gdańsk, 12 lutego 2018 r.

Abstract

ZałącznikWielkość
PDF icon abstract353.86 KB

Streszczenie

ZałącznikWielkość
PDF icon streszczenie418.42 KB

Recenzje

ZałącznikWielkość
PDF icon rec. prof. Bachórza5.12 MB
PDF icon rec. prof. Trybusia2.41 MB
Data publikacji: poniedziałek, 8 stycznia 2018 roku, 14:46
Ostatnia modyfikacja: piątek, 16 lutego 2018 roku, 12:08
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Regina Zaremba
Treść wprowadzona przez: Joanna Oleszek