fbpx Michał Jan Firek | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Michał Jan Firek

Michał Jan Firek

Uchwałą Rady Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 21 grudnia 2017 roku

magister Ekonomii

Michał Jan Firek

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Model wymagań w procesie rozwoju systemów informatycznych firm budowlanych w oparciu o język SysML”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk ekonomicznych

w zakresie Nauk o zarządzaniu

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Stanisław Wrycza

Promotor pomocniczy: dr Bartosz Łukasz Marcinkowski
Recenzenci: dr hab. Beata Katarzyna Czarnacka-Chrobot, prof. SGH, dr hab. Arkadiusz Jan Januszewski, prof. UTP

Dyplom nr 4235.


Gdańsk, 08 stycznia 2018 r.

Data publikacji: poniedziałek, 15 stycznia 2018 roku, 7:51
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 15 stycznia 2018 roku, 13:47
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Regina Zaremba
Treść wprowadzona przez: Regina Zaremba