fbpx Katarzyna Elżbieta Kamińska | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Katarzyna Elżbieta Kamińska

Katarzyna Elżbieta Kamińska

Uchwałą Rady Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 21 grudnia 2017 roku

magister Ekonomii

Katarzyna Elżbieta Kamińska

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Uwarunkowania atrakcyjności przedsiębiorstw wysokich technologii dla pracowników badawczo-rozwojowych”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk ekonomicznych

w zakresie Nauk o zarządzaniu

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Ryszard Rutka

Recenzenci: dr hab. Piotr Grzegorz Wachowiak, prof. SGH, prof. dr hab. Małgorzata Maria Czerska

Dyplom nr 4236.


Gdańsk, 08 stycznia 2018 r.

Data publikacji: poniedziałek, 15 stycznia 2018 roku, 10:19
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 15 stycznia 2018 roku, 12:01
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Regina Zaremba
Treść wprowadzona przez: Regina Zaremba