fbpx Joanna Iza Adamska-Mieruszewska | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Joanna Iza Adamska-Mieruszewska

Joanna Iza Adamska-Mieruszewska

Uchwałą Rady Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 18 stycznia 2018 roku

magister Ekonomii

Joanna Iza Adamska-Mieruszewska

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Ryzyko długowieczności i jego znaczenie dla stabilności systemów emerytalnych w państwach Unii Europejskiej”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk ekonomicznych

w zakresie Ekonomii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Danuta Zofia Marciniak-Neider

Promotor pomocniczy: dr Magdalena Mosionek-Schweda
Recenzenci: prof. dr hab. Sławomir Ireneusz Bukowski, dr hab. Marek Zbigniew Szczepański, prof. PP

Dyplom nr 4240.


Gdańsk, 24 stycznia 2018 r.

Data publikacji: piątek, 26 stycznia 2018 roku, 12:21
Ostatnia modyfikacja: piątek, 26 stycznia 2018 roku, 14:34
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Regina Zaremba
Treść wprowadzona przez: Regina Zaremba