fbpx Małgorzata Aniela Kędzior-Laskowska | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Małgorzata Aniela Kędzior-Laskowska

Małgorzata Aniela Kędzior-Laskowska

Uchwałą Rady Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 18 stycznia 2018 roku

magister Wydziału Zarzadzania

Małgorzata Aniela Kędzior-Laskowska

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Kształtowanie jakości na europejskim rynku usług transportu drogowego ładunków”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk ekonomicznych

w zakresie Ekonomii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Danuta Halina Rucińska

Recenzenci: prof. dr hab. Jan Burnewicz, prof. dr hab. Elżbieta Danuta Załoga

Dyplom nr 4241.


Gdańsk, 24 stycznia 2018 r.

Data publikacji: piątek, 26 stycznia 2018 roku, 12:44
Ostatnia modyfikacja: piątek, 26 stycznia 2018 roku, 12:45
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Regina Zaremba
Treść wprowadzona przez: Regina Zaremba