fbpx Anna Iwona Powiada-Kurek | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Anna Iwona Powiada-Kurek

Anna Iwona Powiada-Kurek

Uchwałą Rady Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 18 stycznia 2018 roku

magister Wydziału Zarzadzania

Anna Iwona Powiada-Kurek

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Wzrost gospodarczy a jakość życia w małych państwach arabskich Zatoki Perskiej w latach 1970-2013”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk ekonomicznych

w zakresie Ekonomii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Ewa Maria Oziewicz

Recenzenci: dr hab. Sylwia Pangsy-Kania, dr hab. Karolina Agnieszka Klecha-Tylec, prof. UEK

Dyplom nr 4242.


Gdańsk, 24 stycznia 2018 r.

Data publikacji: piątek, 26 stycznia 2018 roku, 12:50
Ostatnia modyfikacja: piątek, 26 stycznia 2018 roku, 12:50
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Regina Zaremba
Treść wprowadzona przez: Regina Zaremba