fbpx Justyna Anna Sawicka | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Justyna Anna Sawicka | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Justyna Anna Sawicka

Uchwałą Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 12 czerwca 2019 roku

magister Chemii

Justyna Anna Sawicka

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Projektowanie i synteza rusztowań peptydowych o potencjalnym działaniu pro-regeneracyjnym”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk ścisłych i przyrodniczych

w zakresie nauk chemicznych

Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. Sylwia Anna Rodziewicz-Motowidło, prof. UG

Recenzenci: prof. dr hab. Wojciech Bal, prof. dr hab. Grzegorz Marek Schroeder

Dyplom nr 4453.


Gdańsk, 17 czerwca 2019 r.

Abstract

ZałącznikWielkość
PDF icon Abstract68.42 KB

Streszczenie

ZałącznikWielkość
PDF icon Streszczenie96.8 KB

Recenzje

ZałącznikWielkość
PDF icon Recenzja 1243.19 KB
PDF icon Recenzja 2216.03 KB