fbpx Urszula Kęprowska | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Urszula Kęprowska

Urszula Kęprowska

Uchwałą Rady Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 22 lutego 2018 roku

magister wydziału Zarządzania

Urszula Kęprowska

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Model marketingu wydarzeń w promocji turystycznej miasta”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk ekonomicznych

w zakresie Nauk o zarządzaniu

Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. Zenobiusz Wojciech Żurawik, prof. UG

Promotor pomocniczy: dr Anna Małgorzata Dziadkiewicz
Recenzenci: dr hab. Jolanta Kazimiera Witek, prof. USz, dr hab. Jadwiga Maria Berbeka, prof. UEK

Dyplom nr 4255.


Gdańsk, 28 lutego 2018 r.

Data publikacji: czwartek, 1 marca 2018 roku, 11:16
Ostatnia modyfikacja: czwartek, 1 marca 2018 roku, 11:18
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Regina Zaremba
Treść wprowadzona przez: Regina Zaremba