Jakub Stelina | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jakub Stelina

Na wniosek Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego

doktor habilitowany nauk prawnych

Jakub Stelina

uzyskał w dniu 29 stycznia 2018 roku tytuł naukowy

profesora nauk prawnych


Gdańsk, 07 lutego 2018 r.