fbpx Aleksandra Maria Andrearczyk | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Aleksandra Maria Andrearczyk

Aleksandra Maria Andrearczyk

Uchwałą Rady Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 12 kwietnia 2018 roku

magister filologii polskiej

Aleksandra Maria Andrearczyk

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Jak mówić/pisać o muzyce? O pewnym typie przekładu intersemiotycznego. Teksty Bohdana Pocieja, Stefana Kisielewskiego i Jerzego Waldorffa.”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Literaturoznawstwa, specjalność: literaturoznawstwo

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Bogusław Józef Żyłko

Recenzenci: dr hab. Anna Majmieskułow, prof. UKW, dr hab. Marcin Dariusz Trzęsiok, prof. AM Katowice

Dyplom nr 4273.


Gdańsk, 20 kwietnia 2018 r.

Streszczenie

ZałącznikWielkość
PDF icon streszczenie43.06 KB

Recenzje

ZałącznikWielkość
PDF icon rec. prof. Majmieskułow3.22 MB
PDF icon rec. prof. Trzęsioka2.81 MB
Data publikacji: poniedziałek, 12 marca 2018 roku, 11:15
Ostatnia modyfikacja: piątek, 27 kwietnia 2018 roku, 14:00
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Joanna Oleszek
Treść wprowadzona przez: Joanna Oleszek