fbpx Karol Jan Jaroszewski | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Karol Jan Jaroszewski

Karol Jan Jaroszewski

Uchwałą Rady Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 12 kwietnia 2018 roku

magister filologii angielskiej

Karol Jan Jaroszewski

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„“Świat okropnej cudowności” – psychologia, nauki społeczne, polityka i historia w twórczości Michaela Moorcocka – studium gatunków”

„„World of Hateful Wonder” – Psychology, Social Sciences Politics and History in the Fiction of Michael Moorcock – a Study by Genre”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Literaturoznawstwa, specjalność: literaturoznawstwo brytyjskie

Promotor w przewodzie doktorskim: prof.dr hab. David Malcolm

Recenzenci: dr hab. Dominika Dorota Oramus, prof. UW, dr hab. Wojciech Nowicki, prof. UMCS

Dyplom nr 4276.


Gdańsk, 20 kwietnia 2018 r.

Streszczenie

ZałącznikWielkość
PDF icon streszczenie262.57 KB

Recenzje

ZałącznikWielkość
PDF icon rec. prof. Nowickiego1.06 MB
PDF icon rec. prof. Oramus3.36 MB
Data publikacji: poniedziałek, 12 marca 2018 roku, 12:01
Ostatnia modyfikacja: piątek, 27 kwietnia 2018 roku, 14:11
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Regina Zaremba
Treść wprowadzona przez: Joanna Oleszek