Karolina Maria Główka | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Karolina Maria Główka

Uchwałą Rady Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 12 kwietnia 2018 roku

magister filologii polskiej

Karolina Maria Główka

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Retoryka wizualna w reklamie. Obraz retoryczny jako twórcze doświadczenie komunikacyjne”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Kulturoznawstwa

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Mirosław Medard Przylipiak

Recenzenci: dr hab. Agnieszka Jadwiga Budzyńska-Daca, dr hab. Wojciech Cwalina, prof. SWPS

Dyplom nr 4275.


Gdańsk, 20 kwietnia 2018 r.

Streszczenie

ZałącznikWielkość
PDF icon streszczenie207.91 KB

Recenzje

ZałącznikWielkość
PDF icon rec. dr hab. Budzyńskiej-Dacy2.27 MB
PDF icon rec. prof. Cwaliny2.23 MB