fbpx Marta Joanna Giersz | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Marta Joanna Giersz

Marta Joanna Giersz

Uchwałą Rady Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 17 maja 2018 roku

magister filologii angielskiej

Marta Joanna Giersz

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Dominujące motywy “Wyobrażonego Południa” w tekstach piosenek muzyki country”

„Dominant Motifs of the „Imaginary South” Reflected in Country Music Lyrics”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Literaturoznawstwa, specjalność: literatura amerykańska

Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. Andrzej Ceynowa, prof. UG

Recenzenci: prof. dr hab. Artur Blaim, dr hab. Jerzy Durczak, prof. UMCS

Dyplom nr 4294.


Gdańsk, 06 czerwca 2018 r.

Abstract

ZałącznikWielkość
PDF icon abstract101.92 KB

Streszczenie

ZałącznikWielkość
PDF icon streszczenie117.69 KB

Recenzje

ZałącznikWielkość
PDF icon rec. prof. Blaima2.72 MB
PDF icon rec. prof. Durczaka2.02 MB
Data publikacji: poniedziałek, 12 marca 2018 roku, 14:25
Ostatnia modyfikacja: środa, 16 stycznia 2019 roku, 12:40
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Regina Zaremba
Treść wprowadzona przez: Joanna Oleszek