fbpx Małgorzata Barbara Kaszak | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Małgorzata Barbara Kaszak

Małgorzata Barbara Kaszak

Uchwałą Rady Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 06 grudnia 2018 roku

magister filologii angielskiej

Małgorzata Barbara Kaszak

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

Znaczenia morfemu for w języku angielskim – ujęcie kognitywne

The senses of the morpheme for in English – a cognitive account

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Językoznawstwa, specjalność: językoznawstwo kognitywne

Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. Olga Sokołowska, prof. UG

Recenzenci: dr hab. Tadeusz Stanisław Danilewicz, prof. WSB, prof. dr hab. Henryk Piotr Kardela

Dyplom nr 4374.


Gdańsk, 18 grudnia 2018 r.

Streszczenie

ZałącznikWielkość
PDF icon streszczenie77.27 KB

Recenzje

ZałącznikWielkość
PDF icon rec. prof. Danilewicza1.13 MB
PDF icon rec. prof. Kardeli609.67 KB
Data publikacji: poniedziałek, 12 marca 2018 roku, 16:44
Ostatnia modyfikacja: czwartek, 20 grudnia 2018 roku, 7:56
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Regina Zaremba
Treść wprowadzona przez: Joanna Oleszek