fbpx Michał Dawid Sobala | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Michał Dawid Sobala | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Michał Dawid Sobala

Uchwałą Rady Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 22 marca 2019 roku

magister Biologii

Michał Dawid Sobala

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Synteza nukleotydów sygnałowych [(p)ppGpp i (p)ppApp] przez enzym RSH z Methylobacterium extorquens AM1”

„Synthesis of signaling nucleotides [(p)ppGpp and (p)ppApp] by an RSH enzyme from Methylobacterium extorquens AM1”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk biologicznych

w zakresie Mikrobiologii

Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. Katarzyna Potrykus, prof. UG

Recenzenci: prof. dr hab. Jarosław Dziadek, dr hab. Ewa Maria Słomińska

Dyplom nr 4404.


Gdańsk, 25 marca 2019 r.

Abstract

ZałącznikWielkość
PDF icon Abstract277.6 KB

Streszczenie

ZałącznikWielkość
PDF icon Streszczenie282.71 KB