fbpx Agnieszka Szmelter | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Agnieszka Szmelter | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Agnieszka Szmelter

Uchwałą Rady Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 22 marca 2018 roku

magister Ekonomii

Agnieszka Szmelter

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Determinanty kształtowania strategii logistycznych w światowym przemyśle motoryzacyjnym”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk ek

w zakresie Ekonomii

Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. Henryk Woźniak, prof. UG

Recenzenci: prof. dr hab. Mirosław Chaberek, dr hab. Mariusz Jedliński, prof. AM

Dyplom nr 4269.


Gdańsk, 28 marca 2018 r.