Ewa Mazanowska | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Ewa Mazanowska

Uchwałą Rady Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 22 marca 2018 roku

magister Ekonomii

Ewa Mazanowska

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Ocena dysfunkcji procesu motywowania w ujęciu ekonomii behawioralnej”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk ekonomicznych

w zakresie Ekonomii

Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. Dorota Simpson, prof. UG

Recenzenci: prof. dr hab. Jerzy Witold Schroeder, prof. dr hab. Jan Piotr Komorowski

Dyplom nr 4268.


Gdańsk, 28 marca 2018 r.