fbpx Artur Dunal | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Artur Dunal

Artur Dunal

Uchwałą Rady Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 22 marca 2018 roku

magister Wydziału Zarządzania

Artur Dunal

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Czynniki i zakres zmian kulturowych w organizacjach produkujących autobusy przejętych przez kapitał zagraniczny”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk ekonomicznych

w zakresie Ekonomii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Bogdan Nogalski

Recenzenci: dr hab. Aldona Joanna Glińska-Neweś, prof. UMK, dr hab. Jarosław Adam Waśniewski , prof. UG

Dyplom nr 4267.


Gdańsk, 28 marca 2018 r.

Data publikacji: środa, 4 kwietnia 2018 roku, 12:48
Ostatnia modyfikacja: środa, 4 kwietnia 2018 roku, 12:49
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Regina Zaremba
Treść wprowadzona przez: Regina Zaremba