fbpx Agata Zofia Larczyńska | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Agata Zofia Larczyńska

Agata Zofia Larczyńska

Uchwałą Rady Wydziału Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 23 marca 2018 roku

magister Historii

Agata Zofia Larczyńska

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Andrzej Łaskarzyc z Gosławic (ok. 1362-1426).Duchowny, koncyliarysta, mąż stanu”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Historii, specjalność: historia średniowiecza

Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. Sobiesław Robert Szybkowski, prof. UG

Recenzenci: prof. dr hab. Beata Możejko, dr hab. Bożena Czwojdrak

Dyplom nr 4270.


Gdańsk, 09 kwietnia 2018 r.

Data publikacji: piątek, 13 kwietnia 2018 roku, 11:49
Ostatnia modyfikacja: piątek, 13 kwietnia 2018 roku, 11:50
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Regina Zaremba
Treść wprowadzona przez: Regina Zaremba