Karol Grzegorz Chojnowski | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Karol Grzegorz Chojnowski

Uchwałą Rady Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 13 września 2018 roku

magister filologii angielskiej

Karol Grzegorz Chojnowski

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Przestrzeń i epistemologia w twórczości Marka S. Huberatha”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Literaturoznawstwa

Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. Jadwiga Aleksandra Węgrodzka, prof. UG

Recenzenci: dr hab. Dominika Dorota Oramus, prof. UW, dr hab. Grzegorz Trębicki

Dyplom nr 4340.


Gdańsk, 28 września 2018 r.

Streszczenie

ZałącznikWielkość
PDF icon streszczenie153.01 KB

Recenzje

ZałącznikWielkość
PDF icon rec. prof. Oramus3.06 MB
PDF icon rec. dr. hab. Trębickiego2.06 MB