Michał Marcin Lange | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Michał Marcin Lange

Uchwałą Rady Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 13 września 2018 roku

magister filologii polskiej

Michał Marcin Lange

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Nazwiska mieszkańców parafii Pączewo-Czarnylas na Kociewiu od XVII do XIX w.”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Językoznawstwa, specjalność: onomastyka

Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. Zenon Piotr Lica, prof. UG

Recenzenci: dr hab. Violetta Krystyna Jaros, dr hab. Alina Naruszewicz-Duchlińska, prof. UWM

Dyplom nr 4342.


Gdańsk, 28 września 2018 r.

Streszczenie

ZałącznikWielkość
PDF icon streszczenie39.17 KB

Recenzje

ZałącznikWielkość
PDF icon rec. dr hab. Jaros4.06 MB
PDF icon rec. prof. Naruszewicz-Duchlińskiej2.08 MB