fbpx Przemysław Michał Jurczak | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Przemysław Michał Jurczak

Przemysław Michał Jurczak

Uchwałą Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 13 marca 2019 roku

magister Chemii

Przemysław Michał Jurczak

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Badania wpływu oddziaływań białko-ligand oraz białko-błona komórkowa na proces oligomeryzacji białek amyloidogennych na przykładzie ludzkiej cystatyny C”

„Studies on the influence of protein-ligand and protein-cell membrane interactions on the amyloidogenic protein oligomerization process: the case of human cystatin C”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk chemicznych

w zakresie Biochemii

Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab Sylwia Anna Rodziewicz-Motowidło, pro. UG

Recenzenci: dr hab. Piotr Bartłomiej Młynarz, prof. PWr, dr hab. Alicja Beata Węgrzyn, prof. PAN

Dyplom nr 4399.


Gdańsk, 15 marca 2019 r.

Abstract

ZałącznikWielkość
PDF icon Abstract 293 KB

Streszczenie

ZałącznikWielkość
PDF icon Streszczenie277.74 KB

Recenzje

ZałącznikWielkość
PDF icon Recenzja 11.49 MB
PDF icon Recenzja 21.35 MB
Data publikacji: piątek, 20 kwietnia 2018 roku, 18:50
Ostatnia modyfikacja: piątek, 22 marca 2019 roku, 7:47
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Regina Zaremba
Treść wprowadzona przez: Andrzej Nowacki